1. Klikněte na sdělení (modrý název sdělení), které chcete upravit.


2. Poté sjedete ve stránce dolů a vyberete překlad jazyka (modrý link názvu), který chcete upravit


3. Dle délky sdělení sjedete ve stránce dolů a kliknete na Upravit, pokud je sdělení zveřejněno vyskočí Varovná hláška vy potvrdíte stisknutím ANO.


4. Upravíte sdělení dle potřeby a kliknete poté na Uložit