1. V menu klikneme na Vyhledat SPZ (můžete mít i alternativní název)


2. Poté klikneme na Importovat poznávací značky


3. Stáhneme si vzorový soubor .CSV nebo .XLSX a naplníme ho daty na základě vzorových dat


4. Poté nahrajeme soubor prostřednictvím tlačítka Nahrát soubor


5. Klikneme na tlačítko Import a potvrdíme