1. Klikneme na kartu Zaměstnanci2. Zvolíme ve filtru správný cílový modul např. "Sdělení od zaměstnavatele nebo Mzdové pásky"


3. Klikneme na "Zobrazit vše"

4. Poté klikneme v pravé části prohlížeče na generování do formátu EXCEL5. Ve vygenerovaném souboru bude sloupeček E-mail pro vytvoření sdělení, tato adresa se mění dle zvoleného předchozího filtruUPOZORNĚNÍ 1: Při založení nového zaměstnance se automaticky vygeneruje emailová adresa


Troubleshooting: Pokud pošlete zaheslované PDF na cílovou adresu a systém zahlásí, že nejste oprávnění ke založení sdělení je potřeba nám nahlásit ze které adresy budou chodit mzdové/výplatní pásky a následně adresu povolíme v systému.