Pokud máte více skupin u zaměstnance a máte je v jednotlivých sloupečkách, je potřeba sloupečky sloučit do jednoho a oddělit je znakem "+".


Vzoreček bude vypadat následovně

= A1&"+"&D45


Slovně: Bunka A1 a znak plus a bunka D45


Jak vypadá sloučení je uvedeno např. ve vzorovém souboru v příloze.