Import - Schvalovatelé dovolené ➡️

Změněno dne Thu, 01 Jun 2023 v 11:35 AM

1. Ve webové administraci navigujeme do modulu Schvalování dovolené 
2. Uvnitř složky nalezneme "Žádosti o dovolenou: Konfigurace"
3. Poté proklik do konfigurace
4. Uvnitř je poté již možné upravovat jednotlivé zaměstnance nebo schvalovatele při kliknutí na tlačítko "Zobrazit"
5. Položku je možné upravit nebo odstranit.
6. Je možné hromadně exportovat všechny záznamy pomocí tlačítka "Export CSV". Tento soubor slouží jako importní do budoucna.
Po exportu je možné provést hromadný import pomocí tlačítka "Import".Je nutné mít připravený importní soubor. Ten jsme již získali pomocí tlačítka "Export CSV". V importním souboru nevyplňujeme první tři sloupce (označené červeně) a vyplníme pouze ostatní tři sloupce. Uživatelé jsou reprezentováni osobními čísly a do emailu pro export standardně zadáváme email pro účetní.
Jako importní soubor vždy používáme aktuální seznam všech zaměstnanců a jejich schvalovatelů, jelikož import vždy nahraje pouze data z přiloženého importního souboru a ostatní data z JOBky smaže.


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit